VUOSIKOKOUS 2020

 

Alajärven ja Takajärven suojeluyhdistys ry:n vuosikokous sunnuntaina 3.5.2020 klo 15:00

 

Yhdistyksen hallitus on sähköpostikokouksessaan 13-15.4.2020 päättänyt, että koronaviruspandemiasta seuranneen kokoontumiskiellon takia yhdistyksen vuosikokous järjestetään pääosin vain etänä. Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti ”Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.” Suojeluyhdistyksen hallituksen päätöksen mukaisesti vuoden 2020 vuosikokouksessa noudatetaan seuraavia toimintatapoja:

 • Ennen kokousta jäsen voi ilmoittaa kantansa esityslistan kohtiin 2-9 postitse tai sähköpostitse.
 • Sekä postin että sähköpostin on oltava perillä torstain 30.4.2020 aikana.
 • Kokouksen aikana jäsen voi osallistua kokoukseen etäyhteyden avulla. Kokous järjestetään Skypen avulla.

 

Kokous päättyi klo 15:49. Kiitos kaikille osallistujille! Vuosikoustiedote lähetetään jäsenille sähköpostitse.

 

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet (2-8 kpl)
 9. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
 10. Kokouksen päättäminen

 

Vuosikokousmateriaalit