Kalenterikuvia vuoden 2024 kalenteriin

Yhdistys päätti teettää vuosikalenterin myös vuodelle 2024.  Kalenteria varten tarvitsemme taas valokuvia joiden aiheet voivat olla maisemia järviltämme ja niiden valuma-alueilta kuten lammista/puroista jne. Kuvissa voi olla myös ihmisiä ja harrastustoimintaa järvillämme, mutta kuvissa esiintyviltä ihmisiltä pitää olla lupa. Kuvissa voi esiintyä myös eläimiä, kuten lintuja. Tämän vuoden kalenterissa oli kuva joka kuukaudelle, johon pyrittiin saamaan…

Jäsenmaksu 2023 ja muut vuosikokouksen kuulumiset

Suojeluyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin lauantaina 15.4.2023 Suvirannassa Takajärven rannalla. Läsnä oli 17 jäsentä. Vuosikokouksen jälkeen Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon tutkija Pertti Uotila piti esitelmän hämeenkylmänkukasta. Suojeluyhdistys jatkaa toimenpiteitä järvien ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi. Yhdistys jatkaa myös järvien tilan tarkkailua. Järvillä havaittuja vieraslajeja isosorsimoa ja kanadanvesiruttoa pidetään silmällä ja torjuntatoimia organisoidaan mahdollisuuksien mukaan. Kokouksessa hyväksytty toimintasuunnitelma löytyy…

Suojeluyhdistyksen vuosikokous la 15.4. klo 11

Alajärven ja Takajärven suojeluyhdistys ry:n vuosikokouslauantaina 15.4.2023 klo 11:00 Yhdistyksen vuosikokous järjestetään tänä vuonna lauantaina 15.4.2023 klo 11:00. Paikkana on Kanta-Hämeen Hengitys ry:n kesäpaikka Suviranta, Takajärven rannalla (Suvirannantie 180, Hattula). Kokouksen jälkeen noin klo 12 Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon tutkija Pertti Uotila kertoo hämeenkylmänkukista. Lyhyen esityksen jälkeen jatkamme ulos luontoretkelle. Kevään edistymisestä riippuen voimme ihailla…

Ketä muka kiinnostaa isosorsimo??

Isosorsimo on haastava vieraslaji, jonka pitäisi kiinnostaa meitä kaikkia, jotka arvostamme järviämme kalastuksen, virkistyskäytön, estetiikan tai vain niiden olemassaolon vuoksi. Isosorsimo on varsin aggressiivisesti leviävä vesistöjen rannoilla kasvava heinäkasvi, joka pahimmillaan muuttaa joenuomat ja matalikot läpitunkemattomaksi mättäiköksi. Korvaamalla luontaisen rantakasvillisuuden, kuten sara- ja kortekasvustot, se muuttaa haitallisesti kalojen ja rapujen elinympäristöä ja siten muokkaa vesistön…

Kevättiedote 2023 julkaistu

Suojeluyhdistyksen perinteinen jäsentiedote on taas julkaistu. Tiedote on lähetetty jäsenille ja sidosryhmille sähköpostitse. Lisäksi tiedotteen paperipainosta jaellaan suojeluyhdistyksen omissa jakelulaatikoissa. Tiedotteen voit ladata tästä:

Yhdistyksen syystapaaminen su 11.9.

Tervetuloa yhdistyksen syystapaamiseen sunnuntaina 11.9.2022 klo 11-13. Paikkana on tällä kertaa Kanta-Hämeen Hengitys ry:n kesäpaikka Suviranta Takajärvellä (Suvirannantie 180, Hattula). Ohjelma Kanta-Hämeen Hengitys ry: Metsien suojelupäätös Hamk:n opiskelija Marco Orpana: Alajärven valuma-aluekunnostusten suunnitelmat Metsäkeskuksen Olli Lukanniemi: Heinisuonojan tilanne Kari Kohtala: Isosorsimon hävitystalkoot Olli Koponen: Alajärven koekalastus Jussi Heinämies: Lumiriipan tilanne Terhi Kivinen ja Leena Nummelin:…

Kesätiedote 2022 julkaistu

Suojeluyhdistyksen perinteinen jäsentiedote on taas julkaistu. Tiedote on lähetetty jäsenille ja sidosryhmille sähköpostitse. Tiedotteesta otettiin myös paperipainos, jota jaetaan Takajärven ja Alajärven ympäristön kiinteistöihin. Lisäksi tiedote on noudettavissa suojeluyhdistyksen omissa jakelulaatikoissa. Tiedotteen voit ladata tästä:

Ohjeita vieraslajien tunnistamiseen

Isosorsimo Yleiskuvaus Isosorsimo on 1–2,5 metriä korkea, monivuotinen heinäkasvi, joka kasvaa laajoina heleänvihreinä usein puolikelluvina kasvustoina vesistöjen rannoilla. Sen korsi on vankka, ja lehdet ovat 5–15 mm leveät ja alta kiiltävät. Isosorsimon kukinto on laaja sekä jäykkä- ja karhearakenteinen röyhy. Tähkylöiden väri vaihtelee kellanruskeasta kellanvihreään. Tunnistaminen Isosorsimon kanssa samankokoisia suuria rannoilla kasvavia heiniä ovat järviruoko…

Vuosikokouksen ja linturetken kuulumiset

Suojeluyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin lauantaina 28.5.2022 Kouvalan maamiesseurantalolla. Läsnä oli 11 jäsentä. Suojeluyhdistys jatkaa toimenpiteitä järvien ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi. Takajärveen laskevan Sonnanojan allashankkeesta pyydetään asiantuntijalausuntoja ja allas toteutetaan jos se katsotaan mahdolliseksi. Alajärven valuma-alueelle teetetään suunnitelma altaista HAMK:n opiskelijatyönä. Yhdistys jatkaa myös järvien tilan tarkkailua. Järvillä havaittuja vieraslajeja isosorsimoa ja kanadanvesiruttoa pidetään silmällä ja torjuntatoimia…

Yhdistyksen vuosikokous ja linturetki la 28.5.2022

Alajärven ja Takajärven suojeluyhdistys ry:n vuosikokous lauantaina 28.5.2022 klo 14:00 Yhdistyksen vuosikokous järjestetään tänä vuonna lauantaina 28.5. klo 14:00. Paikkana on Kouvalan maamiesseurantalo, osoite on Hyrväläntie 771, Hattula. Vuosikokousasioiden lisäksi kerromme lyhyesti Suojeluyhdistyksen ajankohtaiset kuulumiset valuma-aluekunnostusten osalta. Kokouksessa on mahdollista ostaa itselleen myös yhdistyksen T-paita (15 €, käteinen tai MobilePay). Kokouksen jälkeen noin klo 15…

Alajärven vesiensuojeluaate 50 v

50 vuotta sitten, toukokuussa 1972, Alajärven ja Munakasjärvien rannanomistajia lähestyttiin vesiensuojelua varten perustetun toimikunnan nimissä. Tuolloin päällimmäisenä huolen aiheena oli järvien säännöstely. Alajärven pinnankorkeutta oli 60-luvulla laskettu maanviljelyn tarpeita varten ja Hämeenlinnan kaupunki suunnitteli vedenoton aloittamista. Säännöstely Katiskosken padolla ei toiminut, joten Alajärven pinta oli ajoittain laskenut liikaa. Toimikunta toivoi Hämeenlinnan kaupungin ottavan säännöstelyn hoitaakseen….

Suojeluyhdistys palkittiin Hämeenlinnan kaupungin ympäristöpalkinnolla

Hämeenlinnan kaupunkirakennelautakunta päätti kokouksessaan 18.5. antaa vuoden 2021 Hämeenlinnan kaupungin ympäristöpalkinnon Alajärven ja Takajärven suojeluyhdistykselle. Palkinnon perusteluissa todetaan mm. ”Yhdistys on kuusivuotisen toimintansa aikana osoittanut olevansa aktiivinen, innovatiivinen ja poikkeuksellisen asiantunteva yhdistys, joka saa paljon aikaan. Toimijat tekivät viisaita päätöksiä jo yhdistyksen perustamisvaiheessa ja ottivat yhteiseksi toimialueekseen kaksi peräkkäistä järveä eivätkä kaihtaneet välissä olevaa kuntarajaa…