Yleisötilaisuus Alajärven säännöstelystä

Hämeenlinnan Alajärven säännöstely Vaikuttavat tekijät, muutospaineet ja –toiveet Avoin info- ja keskustelutilaisuus Alajärven ja sen alapuolisten vesistöalueiden (mm. Munakas-järvet, Jokilanjoki, Suojärvi-Viralanjärvi) kiinteistönomistajille, osakaskunnille ja muille kiinnostuneille. Perjantaina 21.9.2018 klo 17.00 alkaen HS-Vesi Oy:n neuvottelutila, Paroistentie 7, Hämeenlinna   Ohjelma: 17.00             Tilaisuuden avaus ja aloituskahvit 17.15             Alajärven säännöstely, säännöstelyn kehittämismahdollisuudet ja ilmastonmuutoslaskelmat    –…