Suojeluyhdistyksen tutkimustoiminta Alajärvellä kesällä 2017

Alajärven ja Takajärven suojeluyhdistys järjestää Alajärvellä kaksi tutkimusprojektia kesällä 2017: Leväkasvun ja limoittumisen seurantatutkimus Loimalahdessa Levän kasvunopeutta ja levälajistoa tutkitaan järven ekologisen tilan seuraamiseksi. Voimistuessaan leväkasvu ja limoittuminen voivat myös haitata järven virkistyskäyttöä. Levänkasvatusalustat sijoitetaan veteen noin 50 cm syvyyteen ja levämäärä mitataan 3 viikon välein. Sijoituspaikka on Loimalahden pohjukassa, noin 30 m etäisyydellä rantaviivasta…