Linnustoselvitys

Takajärven, Alajärven ja Munakasjärvien alueilla ryhdytään tekemään pesimälinnustoselvitystä. Maastotyöt pyritään aloittamaan jo tällä viikolla ja viimeinen laskenta on juhannuksen tienoilla.  Selvitys käsittää 5 veneellä tehtävää kiertolaskentakertaa, noin 10 päivän välein, sääolosuhteet huomioon ottaen. Kiertolaskennassa järvet ja saaret kierretään rantoja myötäillen ja mahdolliset kolonialuodot tarkastetaan nousemalla niille maihin. Laskennoissa keskitytään vesi- ja lokkilintuihin sekä uhanalaisiin tai…