Alajärven vesiensuojeluaate 50 v

50 vuotta sitten, toukokuussa 1972, Alajärven ja Munakasjärvien rannanomistajia lähestyttiin vesiensuojelua varten perustetun toimikunnan nimissä. Tuolloin päällimmäisenä huolen aiheena oli järvien säännöstely. Alajärven pinnankorkeutta oli 60-luvulla laskettu maanviljelyn tarpeita varten ja Hämeenlinnan kaupunki suunnitteli vedenoton aloittamista. Säännöstely Katiskosken padolla ei toiminut, joten Alajärven pinta oli ajoittain laskenut liikaa. Toimikunta toivoi Hämeenlinnan kaupungin ottavan säännöstelyn hoitaakseen….