Vuosikokouksen ja linturetken kuulumiset

Suojeluyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin lauantaina 28.5.2022 Kouvalan maamiesseurantalolla. Läsnä oli 11 jäsentä. Suojeluyhdistys jatkaa toimenpiteitä järvien ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi. Takajärveen laskevan Sonnanojan allashankkeesta pyydetään asiantuntijalausuntoja ja allas toteutetaan jos se katsotaan mahdolliseksi. Alajärven valuma-alueelle teetetään suunnitelma altaista HAMK:n opiskelijatyönä. Yhdistys jatkaa myös järvien tilan tarkkailua. Järvillä havaittuja vieraslajeja isosorsimoa ja kanadanvesiruttoa pidetään silmällä ja torjuntatoimia…

Yhdistyksen vuosikokous ja linturetki la 28.5.2022

Alajärven ja Takajärven suojeluyhdistys ry:n vuosikokous lauantaina 28.5.2022 klo 14:00 Yhdistyksen vuosikokous järjestetään tänä vuonna lauantaina 28.5. klo 14:00. Paikkana on Kouvalan maamiesseurantalo, osoite on Hyrväläntie 771, Hattula. Vuosikokousasioiden lisäksi kerromme lyhyesti Suojeluyhdistyksen ajankohtaiset kuulumiset valuma-aluekunnostusten osalta. Kokouksessa on mahdollista ostaa itselleen myös yhdistyksen T-paita (15 €, käteinen tai MobilePay). Kokouksen jälkeen noin klo 15…