Tuloksia ojavesinäytteistä

Yksi Suojeluyhdistyksen toiminnan kulmakivistä on järviin tulevan kuormituksen seuraaminen. Sekä Takajärvi että Alajärvi ovat melko niukkaravinteisia eli typen ja fosforin pitoisuudet ovat pysyneet kohtuullisen matalina. Vaikka ravinnetilanne ei ole järvissämme kriittinen, on ravinteiden pääsyä veteen pyrittävä rajoittamaan, jotta rehevöityminen ei nopeutuisi. Molemmat järvet ovat myös melko syviä, joten niissä on suuria pohja-alueita ja paljon vesimassaa,…

Ojavesinäytteenotto

Suojeluyhdistys teki syksyn toisen ojavesinäytteenoton sunnuntaina 6.11.2016. Takajärvellä näytepaikat olivat Ruokolahti, Heinisuonoja, Mustalammenoja, Salakavala, Lehmioja ja Alajoen yläjuoksu. Alajärvellä näytepaikat olivat Vesajoki, Heinisuonoja, Alajoen alajuoksu, Kivioja ja Kuuslahti. Aikainen talventulo yllätti ja vanha suksisauva tuli tarpeeseen kun ohuita jääkansia rikottiin ojista. Kuivasta syksystä huolimatta vettä virtasi ojissa mukavasti, selvästi enemmän kuin elokuun näytteenotossa. Virtaamat mitattiin…