Suojeluyhdistyksen tutkimustoiminta Alajärvellä kesällä 2017

Alajärven ja Takajärven suojeluyhdistys järjestää Alajärvellä kaksi tutkimusprojektia kesällä 2017: Leväkasvun ja limoittumisen seurantatutkimus Loimalahdessa Levän kasvunopeutta ja levälajistoa tutkitaan järven ekologisen tilan seuraamiseksi. Voimistuessaan leväkasvu ja limoittuminen voivat myös haitata järven virkistyskäyttöä. Levänkasvatusalustat sijoitetaan veteen noin 50 cm syvyyteen ja levämäärä mitataan 3 viikon välein. Sijoituspaikka on Loimalahden pohjukassa, noin 30 m etäisyydellä rantaviivasta…

Ensimmäiset vesinäytteet

Maanantaina 15.8. Kari Kohtala ja Sanna Kauppinen kiersivät Alajärvellä ja Takajärvellä ottamassa näytteitä suurimmista järviin laskevista virroista. Näytepullot täytettiin juuri järveenlaskukohdan yläpuolella ja samalla mitattiin virtausmäärät Vanajavesikeskukselta lainatulla mittarilla. Näin saamme käsityksen siitä mistä suurimmat kuorimutukset järviimme saapuvat. Tässä ensimmäisessä tutkimuksessa rajoituttiin veden humusmäärän tutkimiseen. Täyteen kemialliseen analyysiin verrattuna humustutkimukset ovat kolme kertaa halvempia. Siksi…