Tervetuloa yleisötilaisuuteen lauantaina 7.9

Suojeluyhdistys järjestää jo perinteeksi muodostuneen yleisötilaisuuden syyskuun ensimmäisenä lauantaina, 7.9.2019 klo 15.00 alkaen. Paikkana on tällä kertaa Inkalan kartanon Pakaritupa Alajärven rannalla (Inkalantie 91, Hattula). Pullakahvien lomassa kerromme lyhyesti kesän kuulumisia: järviltä löydetyistä vieraslajeista, sinilevätilanteesta ja meneillään olevasta kosteikkosuunnittelusta. Päivän vieras on Ari Lehtinen Kanta-Hämeen lintutieteellisestä yhdistyksestä. Ari kertoo kesän aikana toteuttamansa linnustoselvityksen tuloksista. Linnustoselvityksessä…

Kesätiedote julkaistu

Suojeluyhdistyksen perinteinen jäsentiedote on taas julkaistu. Tiedote on lähetetty jäsenille ja sidosryhmille sähköpostitse.  Tiedotteesta otettiin myös paperipainos, joka jaellaan Takajärven ja Alajärven rantojen asukkaille ja mökeille. Tiedotteen aiheita: Tarkkaile vesikasveja Vesiensuojeluvinkit Tervetuloa yleisötilaisuuteen lauantaina 7.9   Tiedote on ladattavissa tästä: Jäsentiedote_heinäkuu2019_web

Vesiensuojeluvinkit

Suojeluyhdistys keräsi keväällä jäseniltä ajatuksia siitä, miten järven rannalla pitäisi käyttäytyä ja pitää huolta järvestä. Näiden ajatusten perusteella muokkasimme kahden sivun mittaiset vesiensuojeluvinkit Takajärvelle ja Alajärvelle. Näitä vinkkejä kannattaa paitsi noudattaa omassa toiminnassa, myös levittää naapureiden ja tuttavien keskuudessa. AT_vesiensuojeluvinkit

Linnustoselvitys

Takajärven, Alajärven ja Munakasjärvien alueilla ryhdytään tekemään pesimälinnustoselvitystä. Maastotyöt pyritään aloittamaan jo tällä viikolla ja viimeinen laskenta on juhannuksen tienoilla.  Selvitys käsittää 5 veneellä tehtävää kiertolaskentakertaa, noin 10 päivän välein, sääolosuhteet huomioon ottaen. Kiertolaskennassa järvet ja saaret kierretään rantoja myötäillen ja mahdolliset kolonialuodot tarkastetaan nousemalla niille maihin. Laskennoissa keskitytään vesi- ja lokkilintuihin sekä uhanalaisiin tai…

Vuosikokoustiedote

Suojeluyhdistyksen vuosikokous järjestettiin lauantaina 27.4.2019. Päivä alkoi Karri Jutilan johtamalla linturetkellä Inkalan kartanon maastossa. Linturetken jälkeen siirryttiin Kouvalan maamiesseuran talolle pitämään kokousta. Tilaisuus alkoi suunnittelija Elina Sorvalin esityksellä kosteikkojen käyttämisestä vesiensuojelussa. Lopuksi hoidettiin sääntömääräinen vuosikokous. Yhdistys jatkaa järvien tilan tarkkailua. Valuma-aluekunnostuksia valmistellaan ja niitä varten haetaan rahoitusta. Lisäksi jatketaan aktiivista tiedotustoimintaa. Kokouksessa hyväksytty toimintasuunnitelma löytyy…

LINTURETKI ja VUOSIKOKOUS lauantaina 27.4

Alajärven ja Takajärven suojeluyhdistys ry:n vuosikokous järjestetään lauantaina 27.4.2019. Päivä aloitetaan linturetkellä Alajärven ja Alajoen ympäristössä. Tapaaminen klo 11:00 Inkalan kartanolla (Inkalantie 91, Hattula). Autot saamme jättää parkkiin kartanon hallipihaan. Lintuoppaaksemme tulee jälleen Karri Jutila. Linturetken jälkeen klo 13:00 siirrymme Kouvalan maamiesseuran talolle (Hyrväläntie 771, Hattula), Härkätien ja Alajoen risteyksen kupeeseen. Aluksi yhdistys tarjoaa hernekeittoa….

Talvitiedote julkaistu

Suojeluyhdistyksen perinteinen jäsentiedote on taas julkaistu. Tiedote on lähetetty jäsenille ja sidosryhmille sähköpostitse.  Tiedotteesta otettiin myös pieni paperipainos, joka jaellaan Takajärven ja Alajärven rantojen asukkaille ja mökeille. Tiedotteen aiheita: Ojavesimittausten kertomaa Tervetuloa linturetkelle ja yhdistyksen vuosikokoukseen lauantaina 27.4 Alajärven ravintoverkon tila   Tiedote on ladattavissa tästä: Jäsentiedote_helmikuu2019_web

Kutsu työstämään järvien käyttöohjeita

Suojeluyhdistys kutsuu kaikki kiinnostuneet kokoamaan ohjeita ja suosituksia Takajärven, Alajoen ja Alajärven ranta-asukkaille ja mökkiläisille. Miten yhdessä pitäisimme huolta juuri tästä vesistöstä ja muustakin lähiympäristöstä? Työstämme yleisöltä tulleista kommenteista lopuksi selkeät suositukset, yhdessä vesistöasiantuntijoiden kanssa. Kirjaa ideat ja vinkit suoraan Google-dokumenttiin, johon pääset alla olevan linkin kautta. Vaihtoehtoisesti voit jättää terveisesi suojeluyhdistyksen Facebook-ryhmässä tai sähköpostitse:…

Yleisötilaisuus Alajärven säännöstelystä

Hämeenlinnan Alajärven säännöstely Vaikuttavat tekijät, muutospaineet ja –toiveet Avoin info- ja keskustelutilaisuus Alajärven ja sen alapuolisten vesistöalueiden (mm. Munakas-järvet, Jokilanjoki, Suojärvi-Viralanjärvi) kiinteistönomistajille, osakaskunnille ja muille kiinnostuneille. Perjantaina 21.9.2018 klo 17.00 alkaen HS-Vesi Oy:n neuvottelutila, Paroistentie 7, Hämeenlinna   Ohjelma: 17.00             Tilaisuuden avaus ja aloituskahvit 17.15             Alajärven säännöstely, säännöstelyn kehittämismahdollisuudet ja ilmastonmuutoslaskelmat    –…

Kyselyn tulokset

Saimme nyt PAKKA-hankkeen asukaskyselyn vastaukset Suojeluyhdistyksen käyttöön. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Kyselyyn vastasi yhteensä 33 henkilöä. Alajärveltä vastaajia oli 20 ja Takajärveltä 13. Neljää lukuunottamatta kaikki olivat rantakiinteistön omistajia ja neljä kiinteistönomistajia muualla valuma-alueella, kuten esim. kuivanmaan mökin omistajia tai metsänomistajia. Vesistön käyttötavoiksi lähes kaikki ilmoittivat mökkeilyn tai asumisen. 14 ilmoitti kalastavansa kesällä ja 4…

Yleisötilaisuus 1.9.

Alajärven ja Takajärven suojeluyhdistys ry ja Kanta-Hämeen Hengitys ry järjestävät yhteistyössä yleisötapahtuman Puhdas ilma ja vesi lauantaina 1.9.2018 klo 14.00 alkaen Takajärven rannalla Suvirannassa OHJELMA Tietoiskuja Jätevesi-info Antero Uurtamo, jätevesineuvoja Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Hattulan ja Hämeenlinnan vaatimukset jätevesien käsittelyyn Sirpa Viholainen, ympäristötarkastaja Hämeenlinnan kaupunki Takajärven vesikasvillisuus 2018 Suvi Mäkelä, vesistöasiantuntija Vanajavesikeskus Takajärven ja Alajärven…

Kysely Takajärven ja Alajärven ranta-asukkaille, mökkiläisille, valuma-alueen maanomistajille ja järven virkistyskäyttäjille

Vastaamalla kyselyyn autat suojeluyhdistyksiä, osakaskuntia ja viranomaisia suunnittelemaan ja suuntaamaan toimintaansa sekä kerryttämään tietoa vesistön tilasta ja siinä koetuista muutoksista. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 15 minuuttia. Yhteystietonsa jättäneiden kesken suojeluyhdistys arpoo elokuussa nokipannun. Lisäksi PAKKA-hanke arpoo kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken lokakuussa 2019 ”Pisaroita” –kirjan, joka kertoo Vanajaveden vesistön alueen järvistä ja joista niihin liittyvien…